Καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού

Το παρόν πρόγραμμα ίσως μεταβάλλεται καθημερινά λόγω τεχνικών προβλημάτων ,αναβολών και κινηματικών υποχρεώσεων των συμμετεχόντων