Δρόμοι της ουτοπίας

Μια εκπομπή για το αναρχικό κίνημα σε ”άγνωστες” γωνιές του κόσμου


Αναρχικό κίνημα στην Νότια Αφρική εδώ


Οι δρόμοι της Ουτοπίας , αναρχικά κινήματα στην Β.Αφρική εδω


Εκπομπή για την Αραβική Άνοιξη εδώ


Εκπομπή για το αναρχικό κίνημα στην Ιαπωνία 1ο μέρος ,

Εκπομπή για το αναρχικό κίνημα στην Ιαπωνία μέρος β , οι άνδρες αναρχικοί

Εκπομπή για το αναρχικό κίνημα στην Ιαπωνία μέρος γ, οι γυναίκες της αναρχίας


Εκπομπή για το αναρχικό κίνημα στην Κορέα εδώ το πρώτο μέρος.

Εκπομπή για το αναρχικό κίνημα στην Κορέα μέρος 2ο


Αναρχικό κίνημα στην Κίνα μερος 1ο

Αναρχικό κίνημα στην Κίνα μέρος 2ο